Home » Business

Business

De afdeling Business houdt zich bezig met contacten van en deelname/sponsoring door bedrijven uit Nederland en België, maar ook uit Oekraïne zelf.

Zij werkt daarbij nauw samen met de betrokken ambassades, met het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) te Den Haag en met de Benelux Ukraine Business Club (BUBC) in Kiev.

De afdeling Business van het Platform Oekraïne organiseert zo mogelijk bijeenkomsten en neemt soms deel aan beurzen in overleg met het bedrijfsleven. Het accent ligt daarbij op agribusiness en op toerisme.

In sommige gevallen kan de afdeling Business bemiddelen tussen betrokken bedrijven in Benelux en Oekraïne. Er zijn daartoe contacten met agro-bedrijven en adviesbureaus, die zelf al actief zijn in de Oekraïense landbouw of bij het toerisme.

Deze afdeling kan voor belangstellenden een schakel zijn tussen geïnteresseerden en toerisme in Oekraïne.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bob.wouda@platform-oekraine.nl