Home » Bestuur

Bestuur

Van voorzitter en redactie – maart 2019

Nieuw opgenomen in het colofon: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bestuur SPSN-O (2019): Diana Poliakova voorzitter; Bob Wouda secretariaat/penningmeester, hoofd humanitair/PR; Rick Westphal media ...

Lees meer »

Van de redactie (OM voorjaar 2018)

Vanaf deze plaats willen wij Karel Platje hartelijk danken voor zijn enorme inzet voor het Platform Nederland-Oekraïne en met name voor het Oekraïne Magazine. De afgelopen jaren heeft hij als hoofdredacteur een opvallende, maar kritische rol gehad in de bewustwording rondom de politiek en economie in Oekraïne. Zowel in relatie tot Rusland, als in relatie tot de EU, schreef Karel ...

Lees meer »

Nieuwsbrief december 2017

Bijna het einde van 2017. In meerdere opzichten een bijzonder jaar. Het laatste OM met Karel Platje als hoofdredacteur met een journalistieke en kritische blik voor niet alleen het OM. Nadat Diederik Kramers was gestopt is Karel gevraagd door de toenmalig waarnemend voorzitter Raymond Romkes en heeft Karel het stokje overgenomen in april 2012. Dit totdat Geert Jan het voor ...

Lees meer »

Oekraïne Magazine 20ste jaargang, nr. 3 winter 2017

Inhoud winternummer Oekraïne Magazine De nieuwe ambassadeur Vsevolod Chentsov dat hij graag ziet dat de Nederlanders meer te weten komen over Oekraïne. „In de aanloop naar het referendum ging het alleen over de slechte dingen: Tsjernobyl en de corruptie.” In dit nummer ook aandacht voor de ruzie met Hongarije dat niet wil dat Oekraïens de voertaal wordt op de scholen ...

Lees meer »

Nieuwsbrief augustus 2017.

Nu ikzelf al weer enige jaren een bestuursfunctie heb binnen onze stichting en zowel de stichting maar zeker ook het magazine een warm hart toe draag, is het mij met medewerking van Rien Hamers ( bekend bij velen van onze lezers van het OM en deelnemers van onze stichting) mogelijk gemaakt dat resterende oude nummers van het magazine aanwezig zijn ...

Lees meer »

Oekraïne Magazine voorjaar 2016 als SPECIAL binnenkort bij u in de bus

Van het bestuur, Trots op Oekraïne, trots op de Oekraïeners, dat zijn wij als Platform Nederland-Oekraïne (SPSN-O). Zeker met het doorlezen van de boeiende SPECIAL (over politiek, economie, maar vooral cultuur in Oekraïne), die medio maart 2016 bij u in de bus zal vallen. In de aanloop naar het referendum hebben wij gekozen voor een extra dikke uitgave van het ...

Lees meer »

Het nieuwe Oekraïne Magazine binnenkort bij u in de bus.

Van het bestuur. Allereerst nog de beste wensen voor 2016 vanuit het Platform Nederland-Oekraïne (SPSN-O) en veel geluk en gezondheid voor jullie en jullie gezinnen in Nederland of Oekraïne. Het wordt nu al een bijzonder jaar met het a.s. referendum over het Associatieverdrag op 6 april en voor die tijd diverse debatten met voor- en tegenstanders van verdere samenwerking met ...

Lees meer »

Nieuwsbrief november 2015 Stichting Platform NL – UA

NIEUWSBRIEF  Platform Oekraïne november 2015 Hierbij de vierde Nieuwsbrief van Platform Oekraïne (SPSN-O). Olena Trompert (met als ruggensteun haar man Enno) heeft helaas besloten haar werkterrein te verleggen en is een nieuwe uitdaging aangegaan in haar leven. Dank Olena en Enno voor jullie tomeloze inzet tot het web beheer van onze stichting !! Wij wensen hen beiden bij hun volgende ...

Lees meer »

Nieuws van het bestuur

De zomervakanties lopen ten einde en iedereen maakt zich op voor een nieuwe periode van werk, opleiding of school. Het bestuur van Platform Oekraïne (SPSN-O) heeft zich afgelopen maanden gebogen over de plannen voor het seizoen 2015/2016 en de invulling van het hoofdredacteurschap van Oekraïne Magazine. Voor het hoofdredacteurschap hebben we een goede, nieuwe hoofdredacteur gevonden in de persoon van ...

Lees meer »

Oekraïne Magazine – 18e jaargang nr. 1

In deze eerste zomerse dagen van 2015 verscheen ons nieuwe Oekraïne Magazine – 18e jaargang nr. 1; extra dik en in mooie kleurendruk. Wij als Stichting Platform Nederland-Oekraïne zijn er trots op om u dit werk van het Oekraïne Magazine team ( de redactie, haar leden en medewerkers) te presenteren. Wat kunt u lezen in ons blad? Het gaat over ...

Lees meer »