Home » Bestuur

Bestuur

Welke hulpgoederen hebben we wel en welke niet nodig!!

Beste mensen de toestroom van goederen is overweldigend. De volgende goederen hebben we niet (meer) nodig; KNUFFELS en SPEELGOED De volgende goederen hebben we wel nodig; SLAAPZAKKEN, THERMOKLEDING, MEDISCHE GOEDEREN, HYGIENISCHE VERZORGING, LUIERBROEKJES, HANDDOEKEN, KINDERWAGENS, ROLLATORS, KRUKKEN, KNIEBESCHERMERS, DEKENS

Lees meer »

Van voorzitter en redactie – oktober 2021

Nieuw opgenomen in het colofon: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bestuur SPSN-O (2021): Bob Wouda voorzitter tevens hoofd humanitair/PR Tatyana Volodimirivna secretariaat/penningmeester Rick Westphal ...

Lees meer »

Oekraïne Magazine voorjaar 2016 als SPECIAL binnenkort bij u in de bus

Van het bestuur, Trots op Oekraïne, trots op de Oekraïeners, dat zijn wij als Platform Nederland-Oekraïne (SPSN-O). Zeker met het doorlezen van de boeiende SPECIAL (over politiek, economie, maar vooral cultuur in Oekraïne), die medio maart 2016 bij u in de bus zal vallen. In de aanloop naar het referendum hebben wij gekozen voor een extra dikke uitgave van het ...

Lees meer »

Het nieuwe Oekraïne Magazine binnenkort bij u in de bus.

Van het bestuur. Allereerst nog de beste wensen voor 2016 vanuit het Platform Nederland-Oekraïne (SPSN-O) en veel geluk en gezondheid voor jullie en jullie gezinnen in Nederland of Oekraïne. Het wordt nu al een bijzonder jaar met het a.s. referendum over het Associatieverdrag op 6 april en voor die tijd diverse debatten met voor- en tegenstanders van verdere samenwerking met ...

Lees meer »

Helden sterven nooit!

Foto door www.facebook.com/uarighttraditions De geschiedenis van Oekraïne heeft vele tragische perioden, waarin de vrijheid en zelfs het bestaan ​​van het Oekraïense volk op het spel heeft gestaan. Op dat soort momenten zijn het altijd de zonen en dochters van Oekraïne die hun land en de mensen die daar wonen beschermen. Nu is in Oekraïne de tijd weer gekomen. Het moment ...

Lees meer »

Bob Wouda, rots in de branding in Oost-Oekraïne

Door Geert Jan Hahn, slavist, journalist en Oost-Europa-commentator. Foto: Natalia Balanina / Oekraïne Magazine De winter is gearriveerd en zorgt in Oost-Oekraïne voor “levensbedreigende omstandigheden”, aldus de Verenigde Naties. De Nederlander Bob Wouda ziet het met leden ogen aan en biedt de Oekraïners een helpende hand. INTERVIEW – Al ruim tien jaar komt Bob Wouda in Oekraïne, als hulpverlener. De ...

Lees meer »

Vrolijk Kerstfeest en een voorspoedig 2022

De afgelopen jaren zijn ook voor onze Stichting enerverende jaren geweest.  De omschakeling van een gedrukt Oekraïne Magazine naar een digitale uitgave die onder de media van Facebook loopt. Bestuurswisselingen en een lange tijd stilte door gebrek aan medewerkers. Wij hopen met de hulp van enige IT specialisten ook deze website van nieuwe informatie te gaan voorzien. Op de foto ...

Lees meer »