Home » Voor onze deelnemers

Voor onze deelnemers

Deelnemers Platform Nederland – Oekraïne

Geachte deelnemer aan de Stichting Platform Samenwerking Nederland -Oekraïne (kort genoemd Stichting Platform Nederland – Oekraïne) :

Wilt u deelnemer worden van onze stichting ?

U kunt dit kenbaar maken op het inschrijving formulier (zie DEELNEMER WORDEN) of d.m.v. gebruik van het mededelingen formulier.

De bijdrage voor een kalender jaar is voor privé personen €32,50 per jaar en voor niet humanitaire stichtingen, verenigingen en bedrijven €65,–. Voor niet humanitaire stichtingen, verenigingen en bedrijven is dan het plaatsen van logo met adresgegevens onder ” Bedrijven” op de website gratis.

Stichtingen en verenigingen die zich actief bezig houden met humanitaire hulp aan Oekraïne zijn bij bestuursbesluit vrijgesteld van verplichte bijdrage hoewel een vrijwillige bijdrage aan de stichting Platform Nederland – Oekraïne natuurlijk op prijs wordt gesteld. Vermelding van logo en adresgegevens in de website van onze stichting  zijn gratis ter ondersteuning van de humanitaire werkzaamheden.

De eerste Nieuwsbrief van 2019 voor deelnemers van onze stichting is gerealiseerd en zal een ieder binnenkort worden toegezonden; hetzij digitaal, hetzij per post.

Graag uw belangstelling voor het gestelde in “Van de voorzitter“ zowel hier in de website als straks in de Nieuwsbrief waarin de laatste mededelingen zijn gedaan.

Heeft u nog niet uw email adres kenbaar gemaakt aan het secretariaat
(secretariaat@platform-oekraine.nl) dan wordt u vriendelijk verzocht dit alsnog kenbaar te maken.

Mededelingen kunnen u dan snel en eenvoudig digitaal worden toegezonden.

De factuur voor uw bijdrage aan het jaar 2019  is u reeds toegezonden; gaarne uw betaling voldoen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk maar naast de uitgaven zijn ook de inkomsten noodzakelijk en van uw bijdrage afhankelijk.

Wanbetalers zijn verwijderd uit de deelnemerslijst jaar 2018.
Heeft u vragen : het secretariaat is rechtstreeks te bereiken onder :
(secretariaat@platform-oekraine.nl)

Bob Wouda
secretaris / penningmeester
SPSN-O