Home » Missie en visie

Missie en visie

Missie

De missie van SPS N-O is het maximaliseren van de bekendheid van Oekraïne in Nederland en het versterken van de betrekkingen tussen Nederland en Oekraïne op het gebied van cultuur, onderwijs, humanitair, sport en binnen het zakelijk leven.
SPS N-O vervult een maatschappelijke taak in nauwe samenwerking met de Nederlandse en Oekraïense overheid. Dit beleid beoogt de bekendheid van Oekraïne in Nederland en van Nederland in Oekraïne te bevorderen.

Visie

Oekraïne is een land dat zich snel ontwikkelt  binnen Europa met talrijke mogelijkheden op het gebied van cultuur, economie, onderwijs en sport. Het Oekraïne van nu is een land met vele contrasten, waar armoede bestaat naast rijkdom en er is regelmatig sprake van verwaarlozing van de bevolking. Er is behoefte aan humanitaire hulp binnen Oekraïne.

In Nederland wonen naar schatting 6000 voormalige Oekraïners en er werken honderden bedrijven en stichtingen die betrekkingen met Oekraïne hebben. Er zijn ook tientallen humanitaire stichtingen die de bevolking in Oekraïne met doelgerichte projecten ondersteunen om het bestaande te kort aan middelen, onderwijs enz. te verminderen.

SPS N-O bevordert veilige en doelmatige samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties op alle niveau’s van de maatschappij, is actief in verdere ontwikkeling van bestaande en aanleggen van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties. Onze stichting hecht groot belang aan het verstrekken van informatie, voortdurende versterking van bestaande netwerken en initieert projecten in dit kader.

SPS N-O streeft er naar om verantwoord met verschillende partners te communiceren – dat wil zeggen met oog voor verschillende belangen. Betrouwbare informatie blijft ten allen tijden onmisbaar en SPS N-O creëert het platform voor organisaties om veilig en zo gemakkelijk mogelijk te kunnen gaan werken in omstandigheden van onzekerheid binnen de huidige wetgeving van Oekraïne.
Oekraïne zal in de toekomst ongetwijfeld een steeds grotere en belangrijkere zakenpartner van Nederland worden. SPS N-O draagt er toe bij dat deze toekomst dichterbij komt te liggen.

SPS N-O anno 2013-2015 is een ambitieus, doelgericht en resultaat gerichte stichting, die zich in dienst stelt van eigen leden/donateurs en twee landen:  Nederland en Oekraïne. Het zijn deze begrippen die de leden van een zo goed mogelijk opgeleid en dynamisch  bestuur als uitgangspunt nemen voor hun handelen; daarbij wordt gewerkt conform een gedragscode waarin integriteit en respect de leidraad vormen.

Strategie

SPS N-O geeft uitvoering aan haar missie en visie door haar positie in een al bestaand netwerk optimaal te benutten, voornamelijk in de gebieden waar de vraag is naar meer informatie over cultuur, het zakenleven, humanitaire hulp en omgangsvormen binnen Oekraïne.

SPS N-O geeft leden/donateurs en alle belangstellenden informatie over Oekraïne via sociale media en bronnen zoals een eigen website, nieuwsbrief, tweet-account en facebook pagina.

SPS N-O organiseert  bijeenkomsten voor leden/donateurs en overige belangstellenden zoals de jaarlijkse “Oekraïne Dag” in Nederland en de “Dag van Humanitaire stichtingen”.

SPS N-O ontwikkelt nieuwe projecten en zal dagen organiseren binnen kleinschalige projecten op het gebied van cultuur, onderwijs, zakelijk, humanitair en sport.

SPS N-O toont voldoende flexibiliteit en gaat vanuit de vraag van de leden/donateurs en partners te werk.

Philosophy  van SPS N-O is:  “Communication, empowerment and impact”

Bronnen

  1. Statuten SPS N-O
  2. Huishoudelijk Reglement SPS N-O
  3. Website SPS N-O