Home » Evenementen » De in Oekraïne geboren zangeres Kate Orange zet zich in voor kinderen met downsyndrom in haar vaderland.

De in Oekraïne geboren zangeres Kate Orange zet zich in voor kinderen met downsyndrom in haar vaderland.

Zangeres Kate Orange is begin november dit jaar een wereldwijde socialmedia beweging begonnen onder de naam #WhisperMyName. Deze beweging heeft als doel  om met muziek de vooroordelen van het downsdroom in Oekraïne te breken en via crowdfounding geld in te zamelen voor  families van kinderen met het downsyndrome. Met haar gelijknamige singel WhisperMyName en videoclip waar kinderen met het downsyndrome op positieve wijze in beeld komen probeert Kate Orange  laten zien dat kinderen met donwsindrome zijn ‘’gewone’’ mensen met hun dromen, ambities en talenten.

Er wonen momenteel ongeveer vier duizend kinderen met het syndroom van down in Nederland en meer dan acht duizend in Oekraïne. 5% van de Nederlandse kinderen met het syndroom van down ging nooit naar school, slechts 1,5% van de Oekraïense kinderen met het syndroom van down gaat naar school! In 2015 werd het Nederlandse tv-programma SynDROOM uitgeroepen tot het beste van het jaar, en in 2015 is dit onderwerp nog steeds een taboe in Oekraïne.

“ Ik woon een aantal jaar in Nederland en reis door Europa en merk hoe groot het verschil tussen kinderen met het syndroom van down in Oekraïne en in Europa en Nederland is. Oekraïne worstelt met hardnekkige vooroordelen over het downsyndroom (DS ) Kinderen met DS worden weggehouden uit het straatbeeld en krijgen niet de kans om zich te ontwikkelen waardoor ze geïsoleerd raken in de samenleving. Mensen zijn ook bang om erover te praten en er bestaat geen sociaal vangnet voor kinderen met DS en voor hun families in Oekraïne. Wat ik in Nederland merk is het totaal tegenovergestelde. De kinderen en wolwassen met het syndroom van down of een andere psychische of fysieke beperking  hebben hier veel meer kansen om een deel uit de samenleving te maken. Ik schijf liedjes en samen met mijn band dachten wij wat zou het geweldig zijn om door middel van muziek Oekraïense kinderen met downsyndroom te helpen en de stigma over het syndroom van down te breken. Wij hopen dat veel mensen de WhisperMyName beweging zullen steunen en ons helpen de doelen te bereiken en samen een betere wereld maken’’ aldus Kate Orange

De beweging #WhisperMyName zal de volgende acties inhouden: facebook banner plaatsen, flash mob, videopresentatie, crowd founding . De sluitings datum van de beweging is op 6 februari 2016. Meer informatie is te vinden op https:\/\/whispermynamenl.weebly.com

In Ukraine born singer Kate Orange is dedicated to children with Down syndrome in her motherland.

Early November this year singer Kate Orange has launched a global social media movement under the name #WhisperMyName. This movement aims to break the prejudices of Down syndrome in Ukraine via music and to raise money by crowdfunding for families of children with Down syndrome. With her single and videoclip WhisperMyName where children with Down syndrome are showed in a positive way,  Kate Orange tries to show that children with Down syndrome are normal people with their own dreams, ambitions and talents.

There are about 4 thousand children with down syndrome in the Netherlands and more than 8 thousand in Ukraine. Just 5% of Dutch children with Down syndrome never went to school. In Ukraine only 1,5% of children with down syndrome do go to school!! In 2015 the Dutch TV-program SynDROOM became the best program of the year, while in Ukraine this topic still remains a taboo.

“I already live a few years in the Netherlands and travel regularly through Europe. I see how big the difference is between children with Down syndrome in Ukraine versus Europe and the Netherlands. Ukraine is struggling with persistent prejudices about Down syndrome (DS) children . These kids are kept away from the street, get no chance for personal and social development  so they remain isolated from society. People are afraid to talk about it and there is no social safety net in Ukraine for children with DS and their families. What I see in the Netherlands is the exact opposite. Adults and children with DS or other mental or physical disabilities have much more chance to become a part of society. I write songs and together with my band we thought how great it would be to be able to help Ukrainian children with Down syndrome via music and to break  the stigma about Down syndrome. We hope that many people will support the WhisperMyName movement and help us to achieve our goals and create a better world together ” said Kate Orange.

The movement #WhisperMyName contains the following actions:  post facebook banners, flash mob, video presentation, crowdfunding. The closing date of the movement is on February 6th 2016. More information can be found at  https:\/\/whispermynamenl.weebly.com

Check Also

Het Oekraïne Magazine, jaargang 21, nummer 1, voorjaar 2018.

In deze editie • в цьому виданні 4 | Hoe een zanger opduikt in de wondere ...