Home » Nieuws » Het Oekraïne Magazine jaargang 21, nummer 2, jaar 2018 is uit.

Het Oekraïne Magazine jaargang 21, nummer 2, jaar 2018 is uit.

Na meerdere uitdagingen te hebben moeten volbrengen is eindelijk dit tweede Oekraïne Magazine van dit jaar gedrukt en ligt gereed voor verzending.

De medewerkers die in het laatste half jaar door medische of andere omstandigheden zich genoodzaakt hebben gezien om hun activiteiten voor onze stichting (tijdelijk) stop te zetten, wensen wij alle gezondheid toe. Voor diegenen die gedwongen door hun bedrijfsactiviteiten hun medewerking beëindigd hebben wensen wij alle voorspoed toe in 2019.

In deze editie • в цьому виданні

4 | Russisch-orthodoxe kerk dreigt greep op Oekraïne te verliezen  Російська православна церква загрожує втратити контроль над Україною  6 | Actualiteiten over sancties  Актуальність санкцій  8 | Zomer festival van Barvinochka  Фестивальне літо Барвіночка  10 | Brief aan mam  Лист до мами  12 | NOMINA Oekraïne. Familie albumpagina’s  NOMINA Україна. Сторінки родинного альбому  13 | Project Madrivka Проект Мадривка  14 | MH 17 MH 17  15 | Nederlandse zuiveldag 2018 in Oekraïne  Голландський молочний день 2018 року в Україні  16 | De geheimen van de Oekraïense Robin Hood Секрети українського Робін Гуда  18 | Samenwerking en  CPOE Співпраця та CPOE  19 | Uitnodiging Holland Paviljoen in Oekraïne   Запрошення Павільйону Голландії в Україні  20 | Nederlandse handelsmissie in Ternopil en Chernivtsi Голландська торгова місія в Тернополі та Чернівцях  22 | Vereniging van Oekraïense vrouwen in België  Асоціація українських жінок у Бельгії  26 | Open Door Ukraine  Відкриті двері Україна  30 | Breath Care for kids  Захист дихання для дітей

Bob Wouda

Bestuurslid SPSN-O

Check Also

Het Oekraïne Magazine, jaargang 21, nummer 1, voorjaar 2018.

In deze editie • в цьому виданні 4 | Hoe een zanger opduikt in de wondere ...