Home » Bestuur » Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

De zomervakanties lopen ten einde en iedereen maakt zich op voor een nieuwe periode van werk, opleiding of school.

Het bestuur van Platform Oekraïne (SPSN-O) heeft zich afgelopen maanden gebogen over de plannen voor het seizoen 2015/2016 en de invulling van het hoofdredacteurschap van Oekraïne Magazine.

Voor het hoofdredacteurschap hebben we een goede, nieuwe hoofdredacteur gevonden in de persoon van Enno Trompert uit Almere. Vanuit zijn brede ervaring en interesses zal hij het werk van Geert Jan Hahn met veel plezier voortzetten. Uiteraard met veel dank aan Geert Jan Hahn. Wij zullen zeker verder gaan op deze ingeslagen weg om te kunnen groeien naar een oplage van 1000 of meer. Vanuit het bestuur en via onze deelnemers wensen wij Enno Trompert veel succes met deze ambitie voor de komende nummers.

Uw bijdragen of suggesties zijn van harte welkom en kunt u richten aan redactie@platform-oekraine.nl

Ook de andere Stichtingen, die actief zijn voor of in Oekraïne, nodigen wij uit om gebruik te maken van het Oekraïne Magazine, als tijdschrift of op Twitter. Het Oekraïne Magazine wil u blijven verrassen op het gebied van Informatie Algemeen, Politiek, Cultureel of Economie, maar ook meer toeristische stukjes of evenementen zullen geplaatst worden.

Door drukke werkzaamheden met zijn eigen bedrijf en daardoor ook veel reizen in het buitenland heeft Frank Lind te kennen gegeven vanaf heden, per verschijnen van dit Nieuwsbericht, niet meer beschikbaar te zijn als voorzitter van het Platform Oekraïne. Ad Merks zal daarom, naast bestuurslid Business/Sponsoring, de voorzitter taken waarnemen als interim-voorzitter. Vacatures zullen separaat worden gepubliceerd.

Onze huidige webredacteur Olena Trompert heeft bij bestuursbesluit als bestuurslid de functie van PR en Communicatie gekregen, bovendien zijn wij in gesprek met 2 kandidaten voor de ondersteuning van de portefeuille Onderwijs en Cultuur, als commissielid of als 5e bestuurslid en een mogelijke kandidaat als aanvulling voor de portefeuille humanitair.

Bob Wouda blijft actief als secretaris/penningmeester en tevens als hoofd Humanitair voor onze Stichting. Genoeg werk aan de winkel zou ik willen zeggen; nieuwe commissieleden voor genoemde Platform-afdelingen of redactieleden voor het Oekraïne Magazine zijn van harte welkom! Wij zullen daarom ook in overleg gaan met onze collega-Stichtingen in Nederland en België, om meer samen te gaan werken in het belang van de informatievoorziening over en voor Oekraïne.

Voor de komende evenementen en beurzen verwijs ik met extra belangstelling naar onze actuele website met bijbehorend Twitteraccount ( @PlatformNedOekr) en Facebookpagina (Platform Nederland Oekraine).

Ik vraag speciaal uw aandacht voor de eerstvolgende Oekraïne Dag in Utrecht op zaterdag 26 september a.s., samen met dansgroep Čerga. Separate info op de website; zie ook de Nieuwsbrief juli 2015.

Ook vraag ik aandacht voor de komende Handelsmissie naar Dnipropetrovsk en omgeving, georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Kiev.

Namens het bestuur van Platform Oekraïne en onze commissieleden,
Ir. Ad Merks
interim-voorzitter Platform Oekraïne (SPSN-O)
ad.merks@platform-oekraine.nl

Check Also

Het Oekraïne Magazine jaargang 21, nummer 2, jaar 2018 is uit.

Na meerdere uitdagingen te hebben moeten volbrengen is eindelijk dit tweede Oekraïne Magazine van dit ...