Home » Bijeenkomsten » Verloren spiegelbeeld

Verloren spiegelbeeld

Een unieke Kerstevenement (Verloren spiegelbeeld) met speciaal in Nederland te gast muziekgroep uit Oekraïne “Uzory”
(acteren, muziek, zang, dans, beeld, geur, eurhythmic fusion)

Zondag 14 december 2014
20.00 – 21.00
TVN Loge Den Haag
Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA Den Haag
Entree € 15 p.p.
De volledige opbrengst van deze evenement komt ten goede aan de uitvoerende musici.
U kunt kaarten bestellen door vóór 11 december een mail te sturen aan info@stichtingsolovjov.nl onder vermelding van uw naam en het aantal kaarten dat u wilt reserveren.
U maakt uw inschrijving definitief door het entreegeld voor 12 december 2014 over te schrijven op: NL64 INGB 0001 5244 84 ten name van Stichting Vladimir Solovjov onder vermelding van uw naam en “Op weg naar harmonie en vrede” 14.12.14 evenement.
Voor informatie kunt u bellen: 070 – 324 17 50.

Het verhaal: Tijdens het gemaskerd bal in zijn paleis Versailles heeft Le Chat Soleil zijn spiegelbeeld verloren. Reizend door werelden en tijden, ontmoet hij mysterieuze wezens die Krachten van Noord, Zuid en Oost verbeelden. Elk geeft hem een speciaal geschenk… Zal Le Chat Soleil zijn spiegelbeeld weervinden?

Op Weg naar Harmonie en Vrede
Een internationaal project waarbij kunstenaars met verschillende culturele achtergronden een totaaltheater voorstelling creëren, waarbij door middel van diverse kunstvormen en kunstelementen meerdere zintuigen van toeschouwers worden aangesproken.

Stichting Vladimir Solovjov ter bevordering van Internationale Kunst, Cultuur en Wetenschappen
“In een wereld waar geweld onze toekomst bedreigt willen wij op een diepgaande wijze verinnerlijking van humanistische waarden als tegenwicht realiseren.
Door middel van kunst en cultuur willen wij onze harten wederzijds verwarmen.”
www.stichtingsolovjov.nl

Verloren SB flyer AK 14

Medewerkende kunstenaars

Check Also

Bob Wouda vanmorgen bij Goedemorgen Nederland op NPO1

Bob Wouda voorzitter van onze organisatie is de gehele morgen op bezoek bij Goedemorgen Nederland ...