Home » Nieuws » Het zomer-nummer van het Oekraïne Magazine: “een kwart eeuw op eigen benen”

Het zomer-nummer van het Oekraïne Magazine: “een kwart eeuw op eigen benen”

Het volgende Oekraïne Magazine ( jaargang 19 nummer 2 / zomer 2016) is uit ! Verzonden naar alle deelnemers van onze stichting.
Ook deelnemer worden van onze Stichting Platform Nederland – Oekraïne ? Meldt u zich dan aan bij ons secretariaat, gebruik de daartoe in deze website beschikbare documenten of stuur een bericht naar : bob.wouda@platform-oekraine.nl

Heeft u uw jaarbijdrage nog niet voldaan ? De factuur heeft u inmiddels ontvangen; DUS DOEN !
Voor nieuwe deelnemers nu de mogelijkheid om voor € 27,50 als particulier of voor € 55,– als bedrijf, stichting of vereniging zich alsnog voor dit jaar aan te melden. Indien nu nog aanmelding (een emailtje naar bob.wouda@platform-oekraine.nl met uw gegevens en betaling van de gereduceerde bijdrage kan volstaan) ontvangt u tevens alsnog het speciale Oekraïne Magazine nummer 1 van dit jaar gratis samen met het nummer 2 in uw brievenbus. Uiteraard dan ook nummer 3 later in het jaar en wordt u per Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van zaken betreffende onze stichting en daaraan gerelateerde zaken.

Om een tipje van de sluier op te lichten over de onderwerpen in Oekraïne Magazine nummer 2 van dit jaar:
OM-magazine2.indd
Zomer-nummer Oekraïne Magazine: een kwart eeuw op eigen benen

Het zomer-nummer van het Oekraïne Magazine staat in het teken van 25 jaar onafhankelijkheid.
Enige onderwerpen uitgelicht:

De kernramp van Tsjernobyl in het voorjaar van 1986 speelde een belangrijke rol bij het zelfstandig worden van Oekraïne. Er was geen vertrouwen meer in de Sovjet-autoriteiten die er door hun lakse houding blijk van gaven dat ze weinig gaven om het welzijn van de Oekraïners (en de Wit-Russen).

De referendumvraag of Oekraïne uit de Sovjet-Unie zou moeten stappen werd met een volmondig ja beantwoord en op 24 augustus 1991 werd Oekraïne een onafhankelijk land. De gebeurtenissen in de maanden voor die 24e augustus, maar ook de maanden erna, komen uitvoerig aan de orde in ‘Van de Oekraïne naar gewoon Oekraïne’.

Ambassadeur Oleksandr Horin zegt in een interview dat de Oekraïners door de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar aan zelfvertrouwen hebben gewonnen en ‘zich door niemand nog laten vernederen’.

Frans Hoppenbrouwers schrijft over betrouwbare kerken en enigszins tolerante gelovigen in een artikel over het kerkelijk leven in het onafhankelijke Oekraïne.

De kerncentrales stammen nog uit de Sovjet-tijd en zijn volgens critici oud en versleten. Toch wordt de levensduur nog weer met vele jaren verlengd, simpelweg omdat Oekraïne niet zonder kernenergie kan.

Niels Drost was in Odessa en vroeg daar rond of het gouverneur Micheil Saakasjvili gaat lukken om de corruptie terug te dringen. De Georgische ex-president blies vorig jaar hoog van de toren, maar al te veel resultaat blijkt hij nog niet te hebben geboekt.

Check Also

Het Oekraïne Magazine, jaargang 21, nummer 1, voorjaar 2018.

In deze editie • в цьому виданні 4 | Hoe een zanger opduikt in de wondere ...