Home » Bestuur » Nieuwsbrief augustus 2017.

Nieuwsbrief augustus 2017.

Nu ikzelf al weer enige jaren een bestuursfunctie heb binnen onze stichting en zowel de stichting maar zeker ook het magazine een warm hart toe draag, is het mij met medewerking van Rien Hamers ( bekend bij velen van onze lezers van het OM en deelnemers van onze stichting) mogelijk gemaakt dat resterende oude nummers van het magazine aanwezig zijn op het huidige secretariaat.

Geïnteresseerd naar de voorheen bij mij onbekende inhoud van deze oude magazine’s ben ik ze gaan lezen …….. mij verbazend over hoe men 10 tot 20 jaar geleden menig redactioneel stuk zo zou kunnen inpassen in het jaar 2017 ! Of het nu ging over politiek en verkiezingen, een stuk met de titel  “een wankel land op weg naar een democratie “ door dr. Charel B. Krol of dat de Stichting Spoetnik toen al vijf jaren humanitaire steun  verleende, er ruime aandacht werd besteed aan de schoonheid van het land Oekraïne en zijn toeristische mogelijkheden of de betrekkingen tussen Oekraïne en de NAVO … de economie en handel missies tussen Nederland en Oekraïne …. alles zeker het lezen waard !

Aangezien er in de afgelopen jaren soms een (te) ruime oplage werd gedrukt  zijn er meerdere (vaak volledige) oude jaargangen alsnog verkrijgbaar. Bent u geïnteresseerd in deze magazine’s ? Welnu : u kunt ze tegen een geringe vergoeding bestellen. Uit het jaar 1998 en volgende jaren tot ongeveer  2001 zijn er slechts een gering aantal beschikbaar. Vanaf 2002 is het aantal groter en zelfs de jaargangen 2008 t/m 2013 in zeer ruime aantallen. De prijs voor een magazine is slechts € 1,50 per stuk ongeacht het jaar van uitgave; exclusief verzendkosten die uiteraard afhankelijk zijn van het aantal dat u afneemt. De opbrengst komt weer ten goede aan komende Oekraïne Magazine’s. Detail aanvraag  graag d.m.v. een email-berichtje aan bob.wouda@platform-oekraine.nl

Wat gaat de toekomst brengen : Karel Platje, onze huidige hoofdredacteur, heeft na jarenlang deze functie te hebben vervuld zijn functie (in goed overleg met het bestuur) per einde 2017 ter beschikking gesteld. Het winter nummer 2017 zal het laatste zijn dat onder zijn leiding wordt samengesteld. Dus : vacature ! Het bestuur is reeds in overleg met een mogelijke opvolger, echter nog niets is definitief. Het magazine zal zeker blijven bestaan en indien ook een redactie zich kan vinden in het idee dat het magazine in 2018 2-talig zal worden uitgegeven ( Nederlands en Oekraïens talig) is dat zeer zeker bespreekbaar. Echter : uitbreiding van de redactie met redactioneel kundig en Oekraïens talige medewerkers /sters is hiervoor een noodzaak. Heeft u interesse ? Meldt u zich dan bij het secretariaat.

Gezien het feit dat Ad Merks zijn functie als voorzitter, door zijn drukke (nieuwe) baan en het feit dat er geen directe relatie meer is met Oekraïne, heeft beëindigd is mevrouw D.V. Poliakova bereid gevonden om deze functie voorlopig waar te nemen. Zij zal door mij daar waar mogelijk worden ondersteund.

Bob Wouda

Check Also

Nieuwsbrief december 2017

Bijna het einde van 2017. In meerdere opzichten een bijzonder jaar. Het laatste OM met ...