Home » Stichtingszaken » Algemeen » Van voorzitter en redactie – oktober 2021

Van voorzitter en redactie – oktober 2021

Nieuw opgenomen in het colofon:

  • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bestuur SPSN-O (2021):

  • Bob Wouda voorzitter tevens hoofd humanitair/PR
  • Tatyana Volodimirivna secretariaat/penningmeester
  • Rick Westphal media
  • Secretariaat: Op den Oort 20B, 6095 EB Baexem 0031(0)6 30 727 117

email: secretariaat@platform-oekraine.nl
Commissieleden: geen
Raad van Advies: Arnaud Insinger adviseur

  • De redactie van zowel het digitale Oekraïne Magazine als de website van SPSN-O besluiten over plaatsing van artikelen en houden zich het recht voor (al dan niet in overleg) om de tekst aan te passen.

Bob Wouda

Check Also

Overweegt u onderdak te bieden aan vluchtelingen?

We krijgen veel vragen over de mogelijkheid om vluchtelingen onderdak te bieden. Wij staan u ...