Home » Stichtingszaken » Algemeen » Van voorzitter en redactie – oktober 2021

Van voorzitter en redactie – oktober 2021

Nieuw opgenomen in het colofon:

  • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bestuur SPSN-O (2021):

  • Bob Wouda voorzitter tevens hoofd humanitair/PR
  • Tatyana Volodimirivna secretariaat/penningmeester
  • Rick Westphal media
  • Secretariaat: Op den Oort 20B, 6095 EB Baexem 0031(0)6 30 727 117

email: secretariaat@platform-oekraine.nl
Commissieleden: geen
Raad van Advies: Arnaud Insinger adviseur

  • De redactie van zowel het digitale Oekraïne Magazine als de website van SPSN-O besluiten over plaatsing van artikelen en houden zich het recht voor (al dan niet in overleg) om de tekst aan te passen.

Bob Wouda

Check Also

Oekraïne Magazine voorjaar 2016 als SPECIAL binnenkort bij u in de bus

Van het bestuur, Trots op Oekraïne, trots op de Oekraïeners, dat zijn wij als Platform ...