Home » Stichtingszaken » Algemeen » Van voorzitter en redactie – maart 2019

Van voorzitter en redactie – maart 2019

Nieuw opgenomen in het colofon:

 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bestuur SPSN-O (2019):

 • Diana Poliakova voorzitter;
 • Bob Wouda secretariaat/penningmeester, hoofd humanitair/PR;
 • Rick Westphal media
  Secretariaat: Op den Oort 20B, 6095 EB Baexem 0031(0)6 30 727 117 (Bob Wouda) secretariaat@platform-oekraine.nl
  Commissieleden: Olga Butenko; Mark Bergsteijn drukwerk
  Raad van Advies: Arnaud Insinger adviseur

  Met dank aan de medewerkers voor het 3e nr. 21ste jaargang: Klaas Marck, Viktoria Rozendaal, Libereco, Heleen over de Linden, Vera Stepovoy, Alina Nychyk, Het Centrum voor Publieke Monitoring en Controle in Oekraïne, Oksana Koval, Yelyena Pot-Bezzubova

Kopij; Nieuws en wetenswaardigheden zijn welkom. Artikelen, mededelingen enz. zijn ook welkom, mits digitaal aangeleverd, bij voorkeur per mail: bob.wouda@platform-oekraine.nl. De redactie van zowel Oekraïne Magazine als de website van SPSN-O besluiten over plaatsing en houden zich het recht voor (al dan niet in overleg) om de tekst aan te passen.

Nadat de Oekraïens  Orthodoxe kerk een vaste vorm heeft gekregen en de Tomos als belangrijk symbool is getoond aan zowel de Oekraïense media als ook internationaal duidelijk op de kaart is gezet heeft het land Oekraïne wederom een belangrijke stap gezet. Waarom is de Constantinople – oplossing historisch? In de avond van 11 oktober werd bekend dat de synode van het oecumenisch patriarchaat besloot om het proces van autocephaly aan Oekraïne te starten en ook het document herriep dat het Kievan Metropolitanaat ondergeschikt maakte aan Moskou.

De verkiezingen in Oekraïne hebben een start gemaakt waarbij duidelijk waarneembaar is dat er politieke onrust heerst. Wie zal in een eerste ronde de meeste stemmen hebben en hoeveel rondes zullen er nodig zijn voordat binnen Oekraïne is bepaald wie de kar gaat trekken als president?

Inwoners van de Krim mogen ook hun stem uitbrengen, de vraag blijft echter hoe zwaar de druk van de bezetter hier op rust.

De oorlog in het oosten van Oekraïne gaat onverminderd door en iedere dag vallen er steeds opnieuw doden en gewonden.

De betrokkenheid van Nederlanders bij zowel religieuze als ook politieke ontwikkelingen in Oekraïne wordt minimaal door de media in Nederland genoemd.

Een reden temeer om door middel van ons Oekraïne Magazine niet alleen onze vaste deelnemers maar ook anderen te (doen) informeren. In het 3e magazine ook uitgebreid aandacht voor de Oekraïense muziek die in Oekraïne veel meer vorm heeft gekregen en waarin jong talent zich erg goed weet te ontwikkelen.

Diana Poliakova

Bob Wouda

Check Also

Oekraïne Magazine 20ste jaargang, nr. 3 winter 2017

Inhoud winternummer Oekraïne Magazine De nieuwe ambassadeur Vsevolod Chentsov dat hij graag ziet dat de ...